Ισορροπία Δυνάμεων | Ανασκόπηση ΙΔΒΑΜ 2015/16


Η ΙΔΒΑΜ είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την ανασκόπηση για το 2015 - 2016. Η μελέτη, όπως η πρώτη περσινή αναφέρεται στις αμυντικές εξελίξεις στις 16 χώρες της Βαλκανικής και της Ανατ. Μεσογείου. Η μελέτη εκδόθηκε στο Διαδίκτυο στις 13/8. Ευχή του χρόνου να υπάρξει μία νέα, περισσότερο πλήρης προσπάθεια.

Σχόλια