Προτάσεις Βιβλίων

Ξεκινώντας από το συγκεκριμένο μήνα, η ΙΔΒΑΜ προτείνει δύο βιβλία με θεματολογία γύρω από τα κράτη της Βαλκανικής και της Ανατ. Μεσογείου, ένα σύγχρονης εποχής και ένα ιστορικό.

Προτάσεις βιβλίων Απρίλιος 2016:

Ι. "The Next War between Israel and Egypt"

Του Ehud Eilam. Η μελέτη εξετάζει τις βασικές παραμέτρους ενός πιθανού πολέμου των δύο ισχυρότερων κρατών της Μ. Ανατολής, Ισραήλ και Αιγύπτου. Ο συγγραφέας λαμβάνει υπ' όψιν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των προηγούμενων συγκρούσεων και εξετάζει τις σημερινές ικανότητες των σημαντικότερων οπλικών συστημάτων σε υπηρεσία. Έτος έκδοσης: 2014. ISBN-13: 978-0853038382, ISBN-10: 0853038384.

ΙΙ. "The German Campaigns In The Balkans (Spring 1941)"Μελέτη του Αμερικανικού Στρατού για τις γερμανικές επιχειρήσεις στη Γιουγκοσλαβία και την Ελλάδα το 1941. Η μελέτη χρησιμοποιεί επί τω πλείστω γερμανικά συγγράματα και πηγές. Ιδιαίτερα χρήσιμη η αναφορά στις απώλειες και τα συμπεράσματα των γερμανικής νίκης. Έτος επανέκδοσης: 1986.

Σχόλια